f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Det kulturella skiftet i Sverige

Precis som i de flesta länder sker ständiga förändringar i hur kulturen ser ut och vilka normer människor lever efter. Det är ingen skillnad i Sverige och den yngre generationen har i dag ett helt annat sätt att se på saker än den äldre. Världen snurrar snabbare och det innebär att det gäller att hänga med för att inte hamna efter. Vad som är viktigt är att alla accepterar förändringen och att människor växer upp under olika typer av villkor. Men vad är då de viktigaste skillnaderna vad gäller det kulturella skiftet i Sverige i dag om man jämför med förut? Här har jag samlat några viktiga skillnader mellan att växa upp i dag och att tillhöra den äldre generationen. Häng med för att se vad du känner igen och ifall det finns något du kan göra för att underlätta för andra att leva tillsammans trots olika förutsättningar.

Digitala verktyg är en del av vardagen

En av de största skillnaderna för den som växer upp i dag och den som varit vuxen sedan länge är att digitala verktyg är en stor och väldigt normal del av vardagen. Alla hjälpmedel finns integrerade i det mesta som man gör vare sig det handlar om att sätta in pengar eller att betala i kassan i mataffären. Barn och ungdomar kan helt enkelt inte växa upp utan att ha detta med sig och det visar sig i det sätt som de ser på världen. Deras instinkt säger dem att de skall se efter hur de kan lösa ett problem med hjälp av teknik. Som tur är så finns det hjälp att få för den som inte ser det som en del av livet man lever varje dag. Samtidigt växer dock gapet mellan generationerna och frågan är om det går att överbrygga eller inte. Det är viktigt att arbeta tillsammans för att lösa eventuella problem som kan komma att dyka upp och det är precis det man gör genom att hjälpa de äldre till en större förståelse; alla skall kunna använda teknik sida vid sida, åtminstone till viss del.

Att arbeta på olika sätt

Tiden då man gick till samma arbete under femtio års tid och sedan fick en guldklocka för besväret är sedan länge borta. Dagens ungdomar, och även något äldre, ser på jobbet som en möjlighet till flexibilitet. Det är inte längre normen att man skall ha en heltidstjänst med angivna timmar. Istället är det viktiga hur man arbetar och att man utför det arbete som man är anställd att göra. Det är inte längre viktigt på samma sätt att personen faktiskt befinner sig på plats på ett kontor under en viss tid, inte heller för arbetsgivarna. Förändringen innebär att viss trygghet har försvunnit för alla arbetstagare men ger samtidigt människor större flexibilitet och chans att utvecklas och få göra det de önskar i livet.

Omedelbar tillfredsställelse

Det här är en stor skillnad jämfört med om man tillhör den äldre generationen i Sverige i dag. Ungdomar som växt upp med digitala verktyg är generellt också sådana som vill ha omedelbara resultat kring det dem önskar sig. Detta har att göra med att det mesta finns ett knapptryck bort och det går att få det man vill ha i princip oavsett tid på dygnet. Förr i tiden var affärerna stängda på söndagar, nu går det att köpa det man vill och få det hemlevererat i princip oavsett vilken tid på dygnet det är. Det är en avgörande skillnad eftersom det också innebär att synsättet man får på världen blir annorlunda. För i tiden var man tvungen att ta sig till ett landbaserat casino om man ville spela casinospel och spelautomater. Spelautomater.se är en bra guide för dig som vill spela casinospel på nätet. Nuförtiden så finns det många nätcasinon som gör det möjligt att spela casinospel närsomhelst. Allt är möjligt och det är positivt att se men samtidigt blir det av än större vikt att lära ungdomar att behöva arbeta för det de vill ha, och att acceptera att det inte alltid går att få en önskan utförd direkt. Tålamod är en dygd som helt enkelt tillhör de äldre och det finns många som anser att detta kommer ha negativa konsekvenser för samhället till viss del.

Världen kommer närmare

I stort kan man också konstatera att världen kommer närmare. Det är inte längre så att ett land på andra sidan jorden kan kännas skrämmande och udda. Istället är det fullständigt naturligt att ha rest och upptäckt det mesta, redan innan man är trettio år gammal. Det har naturligtvis att göra med den tekniska situationen där det går att nå exempelvis kultur från en annan plats genom några tryck på en telefon eller en laptop. Det bidrar till att ungdomar känner att världen ligger öppen för dem på ett sätt som den äldre generationen inte har fått vara med om.

 

 

You don't have permission to register