f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Förslag om nya regleringar för spelreklam inom onlinespel-och casino 2022

Regeringen har lämnat in ett nytt förslag om att reglera svensk spelreklam från och med 1 juli 2022. Svensk spelreklam har blivit allt mer aggressiv, därför vill regeringen införa krav på marknadsföring i likhet med krav för marknadsföring av alkohol.

 

År 2019 trädde den nuvarande svenska spellagen i kraft, som innebär striktare regleringar inom spelreklam. Anledningen var att spelmarknaden utvecklades i en allt snabbare takt. Nu, två år senare har regeringen sett en ännu mer explosionsartad ökning inom spelmarknaden, vilket har bidragit till att marknadsföringen för spel har blivit allt mer aggressiv. Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi menar att den ökade aggressiviteten inom spelreklam påverkar de mest sårbara konsumenterna och utsätter de för stora risker. Därför har regeringen nu lämnat in ett förslag på remiss, om en striktare reglering av spelreklam redan 1 juli 2022. 

 

Omregleringen av spelmarknaden 2019

När svenska spelmarknaden omreglerades 2019 så innebar det att spelbolag var tvungna att ha licens för att rikta sina speltjänster till svenska konsumenter. Detta har underlättat rent marknadsföringsmässigt, då regeringen kan hålla koll på aktörerna, och enklare följa deras reklamer och utveckling. Omregleringen har även ökat säkerheten för svenska konsumenter, empelvis genom att självavstängningsverktyget spelpaus.se måste finnas tydligt på alla casino med svensk licens.

 

Enligt den svenska spellagen från 2019 har regeringen beslutat att inom spelreklam så ska måttfullhet iakttas, vilket betyder att aggressiv marknadsföring fortfarande är möjligt till personer över 18 år. I regeringens remiss ska spelreklam behöva iaktta särskild måttfullhet, vilket bland annat är fallet för marknadsföring av alkohol i Sverige. Detta innebär att reklam inte får ha en uppsökande, påträngande eller uppmaning till bruk av produkten. Dessutom får reklamen inte särskilt rikta sig till eller skildra personer under åldern 25 år, trots att det är lagligt att spela om man är 18 år.

 

Om remissen går igenom 1 juli 2022 kommer spelreklam märkbart tappa sin aggressivitet och mer efterlikna alkoholreklam. I ett sådant fall kommer spelmarknaden kontrolleras ännu mer än i dagsläget, vilket redan är hårt kritiserat av folk i branschen.

You don't have permission to register