f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Hur medievanorna förändras i den digitala tidsåldern?

Den tekniska utvecklingen har i hög grad påverkat hur människor konsumerar medier och hur företag marknadsför sina tjänster och produkter. Internet och sociala medier är numera de viktigaste källorna för underhållning och marknadsföring. Denna effekt kan ses både på hur människor konsumerar medier och information och vad de uppmärksammar och på företag och hur de presenterar sig för världen, hur de genomför sina marknadsföringsstrategier. Både människor och företag måste anpassa sig till dessa förändringar om de vill hänga med. Låt oss tillsammans ta reda på vilken inverkan den tekniska utvecklingen har.

 

Hur påverkar det företagen?

Sociala medier och marknadsföringsbranschen går numera hand i hand. De företag som lyckas anpassa sig till medieförändringarna är de som förblir relevanta och framgångsrika. Det är nu lättare för dem att nå sin målgrupp. Framgången för företag som t.ex. klädmärken, casino, apparater och liknande beror på hur framgångsrikt de använder sociala medier för marknadsföring. Med influencers, annonser och många strategier kan företagen ha kontroll över vilken målgruppstyp de vill annonsera till. De kan bestämma detta baserat på till exempel åldersgrupp, intresse, land och kön, vilket leder direkt till mer försäljning om det görs på ett framgångsrikt sätt. Detta är utan tvekan mycket fördelaktigt för företag eftersom det gör att de kan nå kunder över hela världen. Man kan säga att om företagen känner sin publik och vet hur de ska få potentiella kunders uppmärksamhet genom sociala medier så kommer de att se att dessa förändringar är till deras fördel.

 

Hur påverkar det människor?

Man kan säga att människor från hela världen är mer än någonsin anslutna till varandra. Detta är en effekt av förändringarna i hur vi konsumerar medier och utvecklingen inom sociala medier. De flesta människor kollar nyheterna från sina telefoner för att se vad som händer i världen när de vaknar. Det är numera ett behov av att veta allt som händer. Millennials är den generation som påverkas mest, eftersom 40 % säger att de får sina nyheter från digitala källor. Människor har nu tillgång till att snabbt lära sig nyheter utifrån sina intressen. Det kan vara den senaste musiken från deras favoritartist, den senaste skon från deras favoritmärke eller den senaste boken från deras favoritförfattare. Allting nås och konsumeras ganska snabbt. Människor använder också sociala medier som ett sätt att komma i kontakt med familj och vänner, särskilt de som bor långt borta. Människor använder också sociala medieplattformar för att träffa människor som har samma intressen som de själva, och de kan göra allt detta utan att ens lämna huset. Man kan lugnt säga att nu är allting lättillgängligt för människor.

 

Avslutningsvis

Man kan numera säga att sociala medier är en stor del av våra liv och att de är mycket viktiga för företagens framgång. Det är viktigt att lära sig hur vi bäst använder dem till vår fördel. I stället för att förkasta verkar anpassning vara den bästa lösningen. I takt med att nya plattformar för sociala medier dyker upp förändras hela scenen, och man kan säga att de kommer att fortsätta att förändra människors och företags liv i framtiden.

 

You don't have permission to register