f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Hur mobilen påverkar våra liv

Mobiltelefoner har gjort det möjligt för oss att utföra flera olika uppgifter samtidigt. Det är numera möjligt för att hålla kontakten med nära och kära, familjemedlemmar och vänner. Mobiltelefonen har gjort våra liv mycket bekvämare och öppnat upp för nya kontakttillfällen med människor vi håller kära. Mobiltelefoner har också förändrat sättet människor interagerar med varandra utanför den digitala världen. De flesta har med sig mobilen överallt och använder den väldigt ofta, även om de befinner sig i situationer där annars hade varit upptagna med annat.

De första handhållna mobiltelefonerna dök upp någon gång under 1970-talet och har sedan dess utvecklats i rasande takt. Telefonerna har till exempel blivit mer kompakta, fått längre batteritid och möjliggör nuförtiden funktioner utöver enkla samtal – till exempel förmågan att köra applikationer som erbjuder tilläggsfunktioner. Casinon utan svensk licens är till exempel någonting som blivit mycket stort under den senaste tiden. Dessa casinon erbjuder också applikationer som man med hjälp av modern mobil teknologi kan ladda ned direkt och köra utan problem.

Har mobiltelefoner lett till en positiv eller negativ förändring?

Mobiltelefoner förändrar människan, den saken är i alla fall säker. Många påstår att mobiler har en negativ påverkan på våra sociala liv och gör det svårare för oss att känna empati för andra. Många säger också att mobiler försämrar kontakten människor emellan genom att göra folk ovana vid att tolka kroppsspråk, hålla ögonkontakt och förstå sig på innebörden av en persons rösttonfall. Det sägs att vi med mobiltelefoner förlorar viktiga aspekter av vår mänskliga kommunikation. Förlusten av empati har vittomspännande konsekvenser om det inte hanteras på ett bra sätt. Speciellt utsatta är de unga i vårt samhälle, som redan vid en tidig ålder måste hantera de sociala handikappen som ett liv spenderat mestadels i telefonen innebär.

Mobiltelefoner har förändrat samhället på ett negativt sätt, vilket inte direkt är ett kontroversiellt påstående – alla har någon sorts erfarenhet av det själva. Mobiltelefoner distraherar barn i klassrummen, förare i trafiken och de kan vara beroendeframkallande. En annan negativ effekt är att mobiltelefoner avskärmar oss från den yttre sociala världen, vilket försämrar livskvalitén i längden.

Det har gjorts mycket forskning om hur mobiltelefoner påverkar relationer. Personer som själva rapporterar att de är beroende av sina mobiltelefoner rapporterade också att de var mindre säkra i sina relationer. Även personer vars partner är beroende av mobiltelefonen rapporterade att de var mindre nöjda med sitt förhållande.  Detta är knappast överraskande då telefonens stora brott är att stjäla vår uppmärksamhet från verkligheten runt omkring oss. Det är inte konstigt att människor i förhållanden där någon av parterna har mobilberoende känner sig missnöjda med sin relation.

Hur vet man om någon är beroende och hur påverkar telefonen våra hjärnor?

Det finns ett tecken som är gemensamt för alla som har problem med mobilberoende nämligen ett behov av att använda mobiltelefonen utan att man egentligen tycker det är roligt och att man använder den så mycket att den har en negativ effekt på ens resterande liv.

Upprepade misslyckanden att försöka sluta använda mobiltelefonen är också någonting som är ett tydligt tecken på mobilberoende som bör tas itu med. Att vara överdrivet upptagen med mobilen kan orsaka oönskade känslor som ångest och depression om det fortsätter i längden. Depression och ångest kan orsakas av att man upprepade gånger försöker men misslyckas att sluta med någonting och upptagenhet med smartphoneanvändning är svårt att sluta med, speciellt eftersom det är en naturlig del av vardagen. Mobiltelefonen är ju någonting de flesta måste använda på grund av jobb, vänner, osv, vilket kan leda till att man faller in i beroenden igen genom sina vardagliga aktiviteter via telefonen.

Nya studier har dessutom visat att ett års användning av mobilen kan ha negativa konsekvenser när det gäller personers minnesprestanda och utvecklandet av ett hälsosamt minne. Detta gäller specifikt ungdomar och barn, som befinner sig i en känslig utvecklingsfas där telefonanvändningen kan ha en mycket stark effekt. Användning av mobilen påverkar också ungdomars psykiska hälsa. Det kan göra dem mer deprimerade, ängsliga och i värsta fall leda till kronisk psykisk ohälsa. Många experter anser att vår tids höga självmordsfrekvens när det kommer till unga kan kopplas till deras ökande mobilanvändning. Vissa studier har till och med hittat ett samband mellan mobilberoende och fysisk ohälsa.

Kan man använda mobilen på ett hälsosamt sätt? – Självklart, men man måste vara försiktig och se till att det inte går överstyr. Om det gäller en ungdom eller ett barn är det viktigt att föräldrarna ser till att mobilanvändningen inte blir överdriven, då detta kan leda till framtida beroende och psykisk ohälsa.

You don't have permission to register