f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Mind activities som utmanar hjärnan 

Den har kallats för ett mysterium, evolutionens kronjuvel och kroppens viktigaste organ. Vi talar om hjärnan – den märkliga gråa klumpen mellan öronen som väger mellan 1–1,5 kilo. Den anses vara den mest komplexa struktur vi känner till och är ansvarig för allt från att styra din kropp och forma dina tankemönster till att skapa dina emotioner och förnimmelser. Dessutom är hjärnan vår egen minnesbank och lagrar därutöver drömmar och idéer. Rent fysiologiskt har den mer än 100 miljarder nervceller som var och en kan skicka signaler till tusentals andra celler i en hastighet på upp till 300 km i timmen. Kanske är det inte så konstigt att film gjorts och böcker skrivits om detta fascinerande organ. Vi vill inte vara sämre och tänkte i det här inlägget tipsa om så kallade mind activities som utmanar hjärnan.

Kluriga spel 

När det gäller utmaningar för hjärnan är olika spel ett alternativ, däribland schack. Schack har visat sig vara som gympa för hjärnan eftersom man konstant måste tänka på sitt nästa drag. Dessutom sägs det förbättra koncentrationsförmågan och leda till bättre logiskt tänkande. Liknande fördelar kan fås vid andra typer av klassiska spel som kluriga kortspel, poker och så vidare. I poker är exempelvis emotionell intelligens A och O, det vill säga förmågan att inte eliminera känslor men att hitta rätt balans mellan emotionellt tänkande och logiskt tänkande. Skickliga pokerspelare brukar vidare vara duktiga på att läsa av andras kroppsspråk och ansiktsuttryck för att använda det till sin fördel – en process som hjärnan är i allra högsta grad delaktig i. Nuförtiden går schack att spela minst lika väl på nätet som vid ett fysiskt schackbord och även kortspel och poker är mer tillgängliga digitalt genom plattformar online och strategiartiklar och interaktiva verktyg på olika sajter.

Läsning

Läsning är en utomordentlig aktivitet att ägna sig åt för den som vill utmana hjärnan. Vetenskapliga studier från University of California visar nämligen att man blir mer intelligent av att läsa. Detta då läsning ger ett större vokabulär som i sin tur bidrar till bättre resultat på intelligenstester. Precis som kroppen blir starkare av fysisk träning blir hjärnan starkare av regelbunden läsning eftersom det gör att man bibehåller hjärnans styrka och snabbhet längre upp i åldern. Läsning kan även ha en stresslindrande effekt som är gynnsam för hjärnan. När vi förlorar oss i en roman eller i en spännande deckare tappar vi begreppet om tid och rum och vardagens måsten och stress. Hjärnan ges en stunds välgörande mindfulness samtidigt som våra stressnivåer, enligt forskning, kan gå ner med så mycket som 65 procent. Skärmläsning via e-läsare och dylikt är bättre än ingen läsning alls men studier pekar avslutningsvis på att vi har lättare att förstå och ta oss till text på papper. Detta beror inte på att det är dålig kvalitet på skärmar eller att vi har bristande datorvana utan i stället att våra hjärnor fungerar på samma sätt som på tiden innan skärmarna gjorde entré i våra liv. Även om vi och våra hjärnor är under ständig utveckling spelar det uppenbarligen fortfarande roll om vi läser en bok på papper eller på skärm.

Hjärnstark genom träning

Anders Hansens bok Hjärnstark gjorde stor succé när den släpptes för några år sedan. Den huvudsakliga tesen för boken var att fysisk träning innebär en rad stora vinster för hjärnan och dess välmående. Tesen bekräftas av Yvonne Forsell, psykiatriker och professor vid Karolinska Institutet. Hon menar att det bildas en faktor som fungerar nästan som ett slags gödningsmedel för hjärnan när man är fysiskt aktiv. Faktorn stimulerar i sig bildningen av nya nervceller och ser till att de inte bryts ner. På individnivå innebär det att det blir enklare att lära sig nya saker och att minnas saker som vi redan lärt oss. Regelbunden träning som en livsstil främjar även skapandet av fler små blodkärl i hjärnan vilket innebär ett bättre blodflöde till hjärnan. Avslutningsvis har träning en slags anti-depressiv effekt för hjärnan eftersom träning frisätter mer av de substanser som vi behöver för att nervimpulser ska överföras från en nervcell till en annan.

You don't have permission to register