f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Cryptocurrency and business

Utländska spelbolag blir mer aggressiva i jakten på de svenska spelarna

I och med införandet av den svenska spellicensen så är det idag förbjudet för alla de spelbolag som ej beviljats licensen i fråga att aktivt marknadsföra sig (direkt eller indirekt) gentemot den lukrativa svenska marknaden. Dock så har det på senare tid framkommit en rad oroväckande och ytterst allvarliga rapporter från flera håll gällande de utländska spelsidorna vilka systematiskt påvisats bryta mot den svenska spellagen.

 

Målet med ovanstående är förstås att maximera antalet svenska spelare hos spelsidan i fråga. Dessutom vill man förmå de spelare man lyckats håva in i nätet att genomföra aktiva insättningar och satsningar hos vederbörande spelbolag – trots det faktum att man ej lyder under tillsyn av Spelinspektionen.

Den eftertraktade svenska licensen

De utländska spelbolag och bettingsidor som önskar verkar på den svenska spelmarknaden är sedan den 1:a januari 2019 tvungna att ansöka om en spellicens via myndighetsorganet Spelinspektionen, som för övrigt ansvarar för att licensen efterföljs. I skrivande stund så har över hundratals utländska spelbolag beviljats den svenska spellicensen, där man även har en stor väntelista på spelaktörer som önskar ta del av den lukrativa svenska marknaden.

 

Målet med spellicens är ganska övergripande där man strävar efter att licenserade spelbolag ska få möjligheten att verka och marknadsföra sig mot de spelare vilka återfinns inom rikets gränser. Det hela har dock medfört att en rad spelbolag valt att med uppsåt eller medvetet bryta mot den nya reglering genom att anamma strategier vilka uppfattas strida helt mot det som återges i den svenska licensen.

 

I skrivande stund så är det fullt möjligt att spela på de spelsidor vilka ej lyder under tillsyn av Spelinspektionen via samarbetspartner, vilka inom sammanhanget tenderar att refereras till som ”affiliates”. Dessa är en form av webbplats som skapats med intentionen att förmå de svenska spelarna att registrera sig hos utländska spelbolag vilka för närvarande av en eller annan anledning misslyckats med att få den svenska licensen utfärdad.

 

Spelberoendes Riksförbund ställer sig kritiska till det hela

Henrik Armus, som idag arbetar som ordförande hos Spelberoendes riksförbund menar på att det hela är en ytterst allvarlig överträdelse som på senare tid eskalerat till nivåer där han anser att de ansvariga måste ta till drastiska metoder för att få kontroll över situationen. Armus menar vidare på att även om det inte är olagligt att som svensk göra valet att registrera sig och sätta in pengar hos de spelbolag som för närvarande ej lyder under den svenska licensen så ska de betaltjänster som tillämpas blockera spelarnas försök till att realisera spel.

 

Faktum är att en av de största betaltjänsterna, som även används frekvent hos de licensierade spelbolagen vilka idag återfinns på den svenska marknaden, ironiskt nog tillämpas även vid insättningar och uttag hos de spelsidor som saknar den svenska licensen. Genom att kringgå regleringarna så urvattnas bilden om den reglerade marknaden, vilket Armus menar är något som Spelinspektionen måste ta ansvar för, eftersom myndighetsorganet bär det primära ansvaret för att spellicensen följs.

Det saknas adekvata regler och regleringar

När monopolen för den svenska spelmarknaden avreglerades så införde man flera lagar vilka ämnar skydda de svenska spelarna från att exploateras och utnyttjas av de spelbolag som för närvarande återfinns på marknaden. En av de regleringar återges i form av att man gjort det betydligt svårare att registrera sig och genomföra insättningar hos de spelsidor vilka för närvarande saknar tillstånd. Samtidigt försågs Spelinspektionen med fria händer att motarbeta de spelbolag vilka ansågs bryta mot spellagen.

 

Dock så vittnar en rad händelser om en motsatt verklighet där man förhållandevis kan med enkelhet komma igång med att spela, även om det rent officiellt inte borde vara möjligt, eller åtminstone vara betydligt svårare än vad som är fallet idag. Detta innebär i sin tur att det återstår ganska mycket arbete innan man kan påvisa effektiviteten hos de regleringar som man valt att införa eftersom det är ganska uppenbart att de ej tillämpas så som man initialt föreställt sig.

Spelinspektionen har ett äss i ärmen

Om de betaltjänster vilka samarbetar med de utländska spelbolag som för närvarande saknar den svenska licensen så överväger Spelinspektionen att ta situationen till Förvaltningsrätten som ett led i att genomdriva sina krav.

 

Även om spelförordningen återger klart och tydligt att betaltjänster är skyldiga i lagens mening att blockera alla överföringar till och från spelbolag som för närvarande saknar den svenska spellicensen så har det hela varit betydligt svårare att driva igenom. Därför tillskrivs även den lucka som för närvarande existerar i den svenska lagen i form av att det inte är olagligt att spela hos de spelbolag vilka ej lyder under tillsyn av Spelinspektionen – förutsatt att spelbolaget i fråga ej valt att aktivt marknadsföra sig mot de svenska spelarna.

Slutsats

Det återstår alltså en del arbete innan man kan skörda framgångarna med den svenska spellicensen som trädde i kraft den 1:e januari 2019. Det är vid det här laget ganska påtagligt att flera av de regleringar vilka ämnade stävja exodusen av svenska spelare vidare till utländska ej fått den verkan som man initialt hoppats på. Det faktum att betaltjänsterna vägrar förknippa sig med att blockera de svenska spelarna från att genomföra finansiella transaktioner till och från de spelbolag som saknar den svenska spellicensen är något som ytterligare försvårar det hela.

 

Skulle däremot Spelinspektionen lyckas driva igenom sina krav hos Förvaltningsrätten så kommer man att klippa de utländska spelbolagens livlina i form av att betaltjänsterna kommer bli tvungna (på allvar) att blockera alla försök till insättningar hos de utländska spelsidorna. Fortsättning följer med andra ord och vi kommer säkerligen att få ta del av det hela inom snar framtid där kampen om den svenska spelmarknaden fortsätter med full kraft.

You don't have permission to register