Högaktuell: Sovjet återuppstår igen enligt Simpsons