Hur farligt är det att släppa ett mynt från en hög byggnad?