Type1 är ett svenskt innovationsföretag som har lanserat Nanocap, en ny produkt som producerar världens renaste vatten. Medan de flesta befintliga tekniker förlitar sig på olika filter för att rena vatten, använder Nanocap en unik process där flyktiga ämnen först avlägsnas genom avgasning och rent vatten utvinns ur det avgasade vattnet.

Hur fungerar Nanocap?

Nanocap-tekniken är resultatet av ett samarbete mellan Type1 och imec, Europas ledande forskningsinstitut för nanoteknik baserat i Belgien. Förutom att leverera renare vatten än de bästa befintliga reningsapparaternaverken på marknaden har Nanocap visat sig kunna sänka koncentrationen av kisel i imecs ultrarena vatten med en faktor på 10 till 50 gånger.

En internationell affär växer fram

Type1 har redan fått intresse från stora internationella aktörer. Företaget Manta, ett innovationsföretag från Kalifornien, var en av de första att testa och sedan regelbundet köpa vatten från Type1 för användning i sina laboratorier. När Manta köptes upp av det japanska storföretaget Horiba, ökade intresset ytterligare och Horiba blev Type1:s första stora kund.

Är Type1 en bra investering?

att investera i Type1 kan vara mycket lovande av flera anledningar:

· Unik teknik: Nanocap-tekniken är unik och skiljer sig från konkurrenternas genom att den renar vatten på molekylnivå, vilket ger exceptionellt rent vatten.

· Befästa partnerskap: Samarbetet med imec och initiala köp från Horiba visar att stora spelare inom industrin ser stort värde i Type1:s innovation.

· Starkt marknadsintresse: Flera ledande leverantörer i branschen, exempelvis Sigma Aldrich slom ägs av Merck, Elga som ägs av Veolia, har redan visat intresse, vilket bådar gott för framtida försäljning och marknadsexpansion.

· Kostnadseffektivitet på lång sikt: Enligt en produktionsplanering utförd av Bosch Industrial Systems kommer Nanocap att kunna säljas till ett lägre pris än konkurrenternas produkter, samtidigt som stora marginaler upprätthålls.

Framtidsutsikter

Med bekräftade resultat från främst imec, men också Stockholms Universitet kan Type1 skapa stora värden, både för sina användare och sina investerare. Type1 förbereder en lansering av Nanocap under 2025. Type1 är en attraktiv investering för investerare som är intresserade av avancerad teknik och bra avkastning.