Om de här fenomenen inte spelats in hade du inte trott på dem