Så fungerar den globala planen för vaccinationer mot covid-19