f

Get in on this viral marvel and start spreading that buzz! Buzzy was made for all up and coming modern publishers & magazines!

Dödligt våld har minskat de senaste 50 åren

Statistik: Dödligt våld i Sverige 1970-2019

Dödligt våld per 100 000 invånare. Det dödliga våldet har minskat kraftigt sedan 80-talet. Statistik från Dödsorsaksregistret och Brottsförebyggande rådet.

You don't have permission to register