Varför människor inte kan lyfta lika mycket som myror