AI-läkaren på Sjukhus.AI har blivit en viktig resurs för tusentals människor som söker medicinsk rådgivning online. Genom att analysera symptom och sjukdomshistorik har AI-läkaren kunnat ge preliminära diagnoser och råd om nästa steg i vårdprocessen. AI-läkaren är ingen riktig läkare utan bara ett test för att se vad AI kan åstadkomma för sjukvården.

Sjukhus.AI har tagit emot ett stort antal förfrågningar från individer som är osäkra på sina symptom och potentiella sjukdomar. De vanligaste sjukdomarna som identifierats inkluderar influensa, Covid-19, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, astma, depression, hypertoni (högt blodtryck), ryggsmärtor, migrän och allergier.

Efter att ha analyserat symptomen har AI-läkaren hänvisat de flesta patienterna till läkare på hälsocentraler eller akutvård. Denna digitala triage-process har visat sig vara avgörande för att säkerställa att patienter får rätt vård vid rätt tidpunkt.

Det är viktigt att notera att många av de individer som söker råd från AI-läkaren är mycket sjuka och borde söka omedelbar medicinsk hjälp. AI-läkaren har spelat en viktig roll i att identifiera dessa fall och uppmana dem att omedelbart åka till sjukhus.

AI-läkaren på Sjukhus.AI är ett exempel på hur digital teknik kan förbättra tillgången till hälso- och sjukvård, särskilt i dessa utmanande tider. Genom att erbjuda snabb och tillförlitlig information kan AI-läkaren hjälpa människor att ta informerade beslut om sin hälsa och välbefinnande. Det tål att repetera att AI-läkaren inte är någon riktig läkare utan bara ett test för att visa vad AI kan åstadkomma för sjukvården.

Det är dock viktigt att komma ihåg att AI-läkaren inte ersätter professionell medicinsk rådgivning. Istället fungerar den som ett första steg i diagnosprocessen, och alla som upplever allvarliga symptom bör omedelbart söka medicinsk hjälp.