Gustav Vasa var en svensk kung som regerade mellan åren 1523 till 1560. Han är känd som den som återupprättade den svenska monarkin efter en period av inbördeskrig och oroligheter.

Gustav Vasa föddes som Gustav Ericsson i en adlig familj i Uppland, Sverige. Han började sin karriär som soldat och deltog i det svenska inbördeskriget mot den danske kungen Christian II. Efter att ha blivit tillfångatagen och fängslad i Danmark, lyckades han fly och återvände till Sverige för att fortsätta kämpa mot Christian II.

Efter många år av kamp lyckades Gustav Vasa och hans anhängare att besegra Christian II och hans styrkor, och år 1523 valdes Gustav Vasa till kung av Sverige. Han började omedelbart bygga upp en stark monarki och återställde ordning och stabilitet i landet.

Under hans regeringstid genomförde han också många reformer för att stärka den svenska staten. Han skapade en centraliserad administration, införde skatter och avgifter för att finansiera staten, och införde en ny lagstiftning. Han är också känd för att ha gjort Sverige till ett protestantiskt land genom att införa den lutherska tron som den dominerande religionen.

Gustav Vasa regerade i 37 år och är en av de mest kända och inflytelserika kungarna i Sveriges historia. Han är även ansedd som den främsta förgrundsfiguren för Sveriges erövring av självständighet från Danmark.